Havearkitekten
 
Profil
 
Mit navn er Ulrik Karberg og bor på en nedlagt landbrugsejendom lidt nord for Silkeborg, sammen med min hustru og mine to piger. 
 
Jeg er uddannet Landskabsarkitekt MDL fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (Københavns Universitet) i 1997, men har forinden gennemført en 4-årig anlægsgartneruddannelse på Beder Gartnerskole (Jordbrugets Uddannelsecenter, Århus).
 
Fra 1998-2001 var jeg ansat hos Årstiderne Arkitekter i Silkeborg. I perioden 2001-2012 arbejdede jeg som selvstændig havearkitekt og anlægsgartner.
 
Siden 2012 har jeg været ansat ved Designhaver ApS., hvor jeg indgår i et team på 3 havearkitekter. Selvom aktiviteterne i Gardendesign formelt set i dag er lagt ind under Designhaver ApS., vil du som kunde ved henvendelse til Garden Design, ikke mærke nogen væsentlig forskel i forhold til tidligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrik Karberg Have- og Landskabsarkitekt MDL | Lemmingvej 22, 8600 Silkeborg  | Tlf.: + 45 22 63 93 04 | garden-design@mail.tele.dk