3D Haveskitse
 
Har du brug for at få visualiseret din kommende have er det muligt at tilkøbe en tillægsydelse som overbygning til haveskitse (haveplan). Mange kan have svært ved at forestille sig de kommende tiltag og det er derfor et rigtig godt redskab at få lavet en 3D havetegning. 3D tegningen er tegnet i Google Sketchup på grundlag af en 2D digitaliseret tegning - hvorfor det ikke er muligt at fravælge haveskitsen, hvis man allerede fra starten af ved, at man har brug for at få udarbejdet en 3D havetegning. Google Sketchup fås som en gratis download version, således at det er muligt for dig som kunde at zoome ind og ud samt vende og dreje den tilsendte tegning i dette program og dermed se projektet fra alle vinkler og kanter samt zoome ind på detaljer.
 
Pris fra 4000,- kr incl. moms

Den endelige pris afhænger at detaljeringsgrad og omfang og en fast pris kan aftales i forbindelse med opstartsmødet.
 
 
 
             
Henning Christensen Landskabsarkitekt | Papirfabrikken 24 1. sal, 8600 Silkeborg  | Tlf.: + 45 40 63 00 62 | hc@terranovalandskab.dk