Designmøde m/ haveplan

Dette produkt henvender sig til Jer som har brug for et gennemarbejdet og detaljeret tegningsmateriale, som tager højde for alle forhold, der har indflydelse på den praktiske gennemførelse af et konkret haveprojekt.

Med en haveplan er det f.eks. muligt at indhente et præcist tilbud hos en anlægsgartner, ligesom tegningen også kan bruges som arbejdstegning, hvis I selv vil udføre det praktiske arbejde. Således indeholder haveplanen en detaljeret beskrivelse af de forskellige belægningers udstrækning (mål) og mængdeangivelse (kvm.), ligesom terrænhøjder også vil fremgå af tegningen, så du ikke skal bekymre dig om afvanding og afvikling af større terrænforskelle.

Sammen med en haveplan udarbejdes også en planteliste, som i detaljer beskriver fremtidig beplantning, dets placering og antal. Så er du, som kunde, usikker på valg af beplantning, er en haveplan bestemt et meget anvendeligt produkt.

Processen er i vid udstrækning den samme, som hvis du blot er interesseret i en haveskitse, blot med den forskel, at havearkitekten skal bruge væsentlig mere tid på kontoret. Der kan i nogle tilfælde også blive tale om at afholde mere end det indledende designmøde, hvis der skulle vise sig et behov for at få fastlagt havedesignet inden havearkitekten arbejder sig dybere ned i detaljerne.

Pris: 10.500 incl. moms

Det endelige beløb afhænger af det areal, som projektet omfatter og projektets kompleksitet. Kontakt derfor gerne havearkitekten for et uforpligtigende tilbud. Den endelige pris vil dog altid blive aftalt ved mødets afslutning.

For at kunne gennemføre et designmøde så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der foreligger en målfast tegning i målestoksforholdet 1:100 eller 1:200, som kan bruges som underlag for skitseringsprocessen. Tegningen bør som minimum angive grundes størrelse og form, husets placering på grunden, eksisterende belægningsarealer og beplantning/træer som ønskes integreret i det nye projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henning Christensen Landskabsarkitekt | Papirfabrikken 24 1. sal, 8600 Silkeborg  | Tlf.: + 45 40 63 00 62 | hc@terranovalandskab.dk