Designmøde m/ haveskitse

Dette produkt henvender sig til Jer, som planlægger en større omlægning af en eksisterende have eller til Jer som har bygget nyt hus og har brug for gode idéer til, hvordan den nye have kan anlægges. I har formodentlig gjort Jer en masse tanker om, hvilke elementer haven skal bestå af, men har svært ved at danne Jer et samlet overblik over, hvordan disse organiseres på den mest optimale måde.

En haveskitse fastlægger det overordnede havedesign, hvorunder havens forskellige elementer indordner sig, samt en overordnet stillingtagen til valg af belægningstyper og beplantning.

Udgangspunktet er et havebesøg, men i modsætning til blot et havebesøg, vil det meste af snakken foregå omkring et bord, hvor havearkitekten vil spørge lidt mere ind til forhold, som har betydning for et kommende haveprojekt. Man skal forvente at afsætte 2-3 timer til et designmøde.

Selvom formålet med et designmøde er at udarbejde et konkret tegningsmateriale, som vi har valgt at kalde en haveskitse, lægger havearkitekten stor vægt på, at hele processen bliver en god oplevelse for alle parter. Som en del af denne proces vil havearkitekten måske have behov for at præsentere forskellige designmodeller og materialetyper for bedre at kunne indsnævre den endelige løsning for Jer.

Når alle er trygge ved en valgt løsningsmodel, vil havearkitekten oftest tage tingene med hjem på kontoret og arbejde sig lidt mere ned i detaljerne. Man vil efter en uges tid modtage et digitalt tegningsmateriale, som pdf-fil eller man kan også vælge at få tilsendt tegningsmaterialet i papirformat.

Pris: 7.500 kr. incl. moms

Det endelige beløb afhænger af det areal, som projektet omfatter og projektets kompleksitet. Kontakt derfor gerne havearkitekten for et uforpligtigende tilbud. Den endelige pris vil dog altid blive aftalt ved mødets afslutning.

For at kunne gennemføre et designmøde så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der foreligger en målfast tegning i målestoksforholdet 1:100 eller 1:200, som kan bruges som underlag for skitseringsprocessen. Tegningen bør som minimum angive grundens størrelse og form, husets placering på grunden, eksisterende belægningsarealer og beplantning/træer som ønskes integreret i det nye projekt.

Desuden er det vigtigt, at alle parter, der kan have indflydelse på havens fremtidige udformning og indhold, er til stede under designmødet, ligesom det anbefales, at der arrangeres pasning af børn og husdyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning Christensen Landskabsarkitekt | Papirfabrikken 24 1. sal, 8600 Silkeborg  | Tlf.: + 45 40 63 00 62 | hc@terranovalandskab.dk