Havearkitekten
 
Profil
 
Mit navn er Ulrik Karberg og bor på en nedlagt landbrugsejendom lidt nord for Silkeborg, sammen med min hustru og tre børn. 
 
Jeg er uddannet Landskabsarkitekt fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KU) i 1997, men har forinden gennemført en 4-årig anlægsgartneruddannelse på Beder Gartnerskole (Jordbrugets Uddannelsecenter, Århus).
 
Fra 1998-2001 var jeg ansat hos Årstiderne Arkitekter i Silkeborg. I perioden 2001-2012 arbejdede jeg som selvstændig havearkitekt og anlægsgartner. Har siden 2012 været ansat som havearkitekt ved Designhaver ApS. 
 
I dag er aktiviteterne overgået til Terranova Landskabsarkitekter ApS. og er således formelt set i dag er lagt ind under dette firmanavn.
 
Som kunde vil du ikke mærke nævneværdig forskel. Manden er den samme og dermed vil du også kunne opleve den samme seriøse rådgivning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henning Christensen Landskabsarkitekt | Papirfabrikken 24 1. sal, 8600 Silkeborg  | Tlf.: + 45 40 63 00 62 | hc@terranovalandskab.dk